Varnish – Magento problem z przełącznikiem walut

< 1 min czytania

Po uruchomieniu Varnish-a na porcie 80 przestaje działać przełącznik walut.


Aby przywrócić funkcjonalność należy w konfiguracji Varnisha (najczęściej /etc/varnish/default.vcl) dodać wpis:

Przełącznik walut w magento

sub vcl_hash {
 hash_data(req.url);
 if (req.http.host) {
  hash_data(req.http.host);
 } else {
  hash_data(server.ip);
 }

 if (req.http.cookie ~ "currency=") {
  set req.http.X-TMP = regsub(req.http.cookie, ".*currency=([^;]+);.*","\1");
  hash_data(req.http.X-TMP);
  remove req.http.X-TMP;
 }
 return (hash);
}
Menu