Menu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Długie zapisywanie się produktów i kategorii
Długie zapisywanie się produktów i kategorii

Zmiany należy wykonać w dwóch plikach: Rule.php, Category.php

Zamknij