Menu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Błąd 1118 Row size too large podczas indeksowania Product Flat Data

Podczas reindeksacji "Product Flat Data" Magento przestanie odpowiadać i pozostawi log: Syntax error or access violation: 1118 Row size too...

Zamknij