Długie zapisywanie się produktów i kategorii

< 1 min czytania

Jeśli natrafiłeś w Magento 1 na problem długiego zapisu kategorii w panelu, zobacz poniższe rozwiązanie


Długie zapisywanie się produktów i kategorii
Zmiany należy wykonać w dwóch plikach.
Skopiować plik app/code/core/Mage/CatalogRule/Model/Rule.php
do app/code/local/Mage/CatalogRule/Model/Rule.php

zmienić kod w okolicy lini 260

public function applyAllRulesToProduct($product)
{
	$this->_getResource()->applyAllRulesForDateRange(NULL, NULL, $product);
	$this->_invalidateCache();

	if ($product instanceof Mage_Catalog_Model_Product) {
		$productId = $product->getId();
	} else {
		$productId = $product;
	}

	if ($productId) {
		Mage::getResourceSingleton('catalog/product_indexer_price')->reindexProductIds(array($productId));
	}
}

Zapis kategorii
Skopiować plik app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category.php
do app/codel/local/Mage/Catalog/Model/Category.php

w funkcji afterCommitCallback() zakomentować

Mage::getSingleton('index/indexer')->processEntityAction(
	$this, self::ENTITY, Mage_Index_Model_Event::TYPE_SAVE
);

Przesuwanie kategorii w drzewie
w funkcji move() zakomentować

Mage::getSingleton('index/indexer')->processEntityAction(
	$this, self::ENTITY, Mage_Index_Model_Event::TYPE_SAVE
);
Menu