Magento 1.9 już dostępne!

< 1 min czytania

Wczoraj (16 maja 2014 r.) pojawiła się kolejna wersja Magento o numerze 1.9.


Zmian jest wiele, poprawiono min: bezpieczeństwo systemu plików, oblicznie podatku. Nowa wersja jest całkowicie zgodna z php 5.4, zaktualizowano także Zend Framework do wersji 1.12.3. Podstawowy wygląd jest teraz responsywny. Pełny opis znajduje się na stronie http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/ce19-later-release-notes

Menu