Błąd Nginx “upstream sent too big header…”

< 1 min czytania

Błąd “upstream sent too  big header while reading response header from upstream, client: *.*.*.*, server: przykladowadomena.pl, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:”, host: “przykladowadomena.pl””
który był związany z powrotem z systemu płatności, rozwiązaliśmy dodając do konfiguracji nginx’a, w pliku nginx.conf:

proxy_buffer_size 128k;
proxy_buffers 4 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;

oraz w pliku z konfiguracją vhosta (po location ~ .php$, konfiguracja php):

fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;

Błąd ten może pojawiać się także przy budowaniu map porownywarek, wgrywaniu plików itp.
Po restarcie nginx’a błąd nie powinien pojawić się.

Menu