Wymagania systemowe Magento 2

2 min czytania

Wymagania systemowe dla wersji Magento 2.1.x

Obsługiwane systemy operacyjne
Linux x86-64

Rekomendowana wielkość pamięci
Więcej niż 2GB, poniżej tej wartości musi zostać utworzony plik wymiany (SWAP). Bez niego może nie poprawnie działać np: Magento Marketplace.

Composer (najnowsza stabilna wersja)
Composer jest wymagany dla programistów, którzy chcą wykonywać zmiany w kodzie Magento 2 oraz tworzyć moduły

Obsługiwane serwery www

 • Apache 2.2 lub 2.4 z zainstalowanym modulem mod_rewrite
 • Nnginx 1.8

Baza danych
MySQL 5.6
Magento 2.1.2 jest kompatybilne z bazą w wersji MySQL 5.7
MariaDB i Percona są kompatybilne z Magento ponieważ jest wspierany MySQL 5.6 API

PHP
Wersja: 7.0.2, 7.0.6–7.0.x
Nie jest zalecane używanie wersji PHP 7.0.5, wstępują błędy kompilatora
Magento 2.1.0 i 2.1.1 wspiera PHP 5.6.x
Magento 2.1.2 wspiera:

 • 5.6.5 i późniejsze
 • 7.0.4

Nie wspierane wersje PHP w wersji Magento 2.1.x:

 • PHP 7.1
 • PHP 5.5

Wymagane rozszerzenia:

 • bc-math (dla wersji EE)
 • curl
 • gd, ImageMagick 6.3.7 (lub późniejsze)
 • intl
 • mbstring
 • mcrypt
 • mhash
 • openssl
 • PDO/MySQL
 • SimpleXML
 • soap
 • xml
 • xsl
 • zip

Tylko dla wersji PHP 7:

 • json
 • iconv

PHP OPcache
Zalecana instalacja OPcache ze względu na wydajność

Ustawienia PHP (plik php.ini)

 • date.timezone =
 • memory_limit=2G
 • always_populate_raw_post_data = -1
 • asp_tags = Off

SSL
Wymagany ważny certyfikat dla protokołu HTTPS
Certyfikat SSL w wersji TLS 1.1 lub nowszej jest wymagany dla:

 • PayPal
 • repo.magento.com

Serwer pocztowy
Mail Transfer Agent (MTA) lub serwer SMTP

Magento może wykorzystać następujące technologie:

 • Redis w wersji 3.0 cache dla stron oraz sesji
 • Varnish w wersji 3.5 lub oststniej stabilnej dla cache stron
 • Memcached w oststniej stabilnej wersji dla cache sesji (zainstalowane rozszerzenie dla php memcache lub memcached)

Tylko Magento Enterprise Edition (EE):

 • Wyszukiwarka Apache Solr 4.x
 • Elasticsearch w wersji 1.0 lub późniejszej do wersji 5.0
 • RabbitMQ 3.5 – system pośredniczący w wyminie wiadomości w środowisku rozproszonym
 • Trzy główne bazy danych zapewniające skalowalność funkcjonalną dla: procesu zamówienia, zamówień i danych produktów

Porozmawiajmy o współpracy

Zapraszamy do kontaktu, nawet jeżeli chodzi tylko o pytanie “ile kosztuje sklep”. Zadamy Ci kilka pytań, po których podpowiemy jakie rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie.

Marta

Director of Operations

marta@smartmage.pl

Paweł

CEO & Art Director

pawel@smartmage.pl

Menu